Qablaşdırma
Nurane avatar
Yazar: Nurane
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

Məhsul tədarük edərkən məhsulları qruplaşdırıb toplu şəkildə sistemə vurmaq üçün, Qablaşdırmalar bölməsindən istifadə olunur. İnventar → Qablaşdırmalar bölməsinə daxil olub, Yarat düyməsini klikləyirik.

Açılan pəncərədə məlumatları qeyd edirik. Məhsul tədarük edərkən Miqdar xanasına yazılan miqdar ilə Bərabər xanasında yazılan miqdarın hasili kimi hesablanır.

Misal üçün, 1 kaset Cola alınır. Həmin kasetdə 24 ədəd məhsul olur. Bunun üçün qablaşdırma yaradılan zaman Bərabər bölməsində 1 kasetdə neçə ədəd Cola olduğunu göstəririk, vahid bölməsində isə məhsulu qəbul edərkən hansı ölçü vahidi olduğunu qeyd edirik (ədəd, litr, kiloqram, qram). Tədarük edərkən həmin qablaşdırmanı aşağıda göstərilən şəkildə seçirik. Miqdar olaraq 1 yazarkən 1 kaset (24 ədəd) anbara daxil olunacaq. Dəyər sütununa da 1 kasetin qiyməti yazılır.

Tədarük yaratmaqla bağlı geniş məlumatı Tədarük yaratmaq sözünə klikləyərək əldə edə bilərsiniz.

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?