Ehtiyat

Ehtiyat bölməsi haqqında məlumat

Nurane avatar
Yazar: Nurane
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

Ehtiyyat bölməsi, sizin hal hazırda anbarınızda olan məhsulları göstərmək üçün lazım olan bir bölmədir.

Bu sətirdə siz məhsulların İD koduna, adına, anbardakı miqdarına, cəm dəyərinə (anbardakı bir növ məhsulun ümumi maya dəyəri), ortalama dəyərinə (cəm dəyər/ miqdar), məhsulun tipinə, kategoriyasına, hansı anbarlarda olub olmamasına və həmin anbarların aktiv olub olmamasına baxa bilirsiniz. Miqdar, Cəm dəyər, Tip, Kateqoriya sözlərinin yanında olan ox işarələri vasitəsi ilə azdan-çoxa, a-dan z-ye və ya əksinə sıralaya bilərsiniz.

Məsələn: Cola məhsuluna ətraflı baxmaq istəyiriksə Cola sözünün üzərinə bir dəfə vururuq.

Bu zaman kənardan belə bir pəncərə açılır və siz buradan həmin məhsul haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Ümumi bölməsində hansı anbarda bu məhsullardan neçə ədəd olduğunu görürük.

Tarixçə adlı hissədə məhsulların günlər üzrə anbarda başlanğıc miqdarını göstərir.

Məsələn: Cola məhsuluna nəzər yetirək. Tarixçə bölümündə Yanvar ayının 7 - 10 tarix aralığında məhsul anbarda hansı miqdar ilə başlayıbsa onu göstərir. Bu məhsul üzrə satış, tədarük olmadığı üçün anbarda qalıq sayı dəyişməz olaraq "-3" ədəd görsədir.

Ətraflı hissəsində məhsulun satışı, tədarükü, köçürülməsi, inventarlaşdırılması haqqında məlumatlara baxa bilərsiniz. Həmçinin işarələnmiş id kodun üzərinə klikləyərək, həmin tədarükə, köçürülməyə ətraflı baxa bilərsiniz.

İşarələnmiş hissədən məhsul, məhsul tipi, kateqoriya, anbar üzrə məhsulları filtrləyib tapa bilərsiniz.

Bu hissədə isə, Hal hazırda abarınızda olan məhulların Cəm dəyərini (ümumi maya dəyərini) görürsünuz.

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?